Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

791 761 302

Kreator strojów MN Sport. Stwórz własny strój!

  Reklamacje i zwroty

  Gwarancja obejmuje wyłącznie wady ukryte, powstałe z winy producenta w zakupionym towarze, jakie zostały ujawnione w w/w okresie.

   

  Nie podlegają gwarancji :

  • naturalne zużywanie się towarów,
  • uszkodzenia mechaniczne,
  • obicia, otarcia i inne,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego doboru rozmiaru, dopasowania itp,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.

   

  Towar, w którym ujawniła się wada w trakcie jego użytkowania należy odesłać :

  • w opakowaniu fabrycznym / o ile jest to możliwe /
  • z dowodem nabycia go w naszej firmie (paragon / faktura VAT)
  • załączając wypełniony formularz

   

  Formularze do pobrania:

  na poniższy adres:

  MN Sport
  ul. Pocztowa 34/2
  70-360 Szczecin

   

  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.
  Uznane reklamacje, odsyłane są Kupującemu po usunięciu wady w reklamowanym towarze, bądź wymianie na nowy towar, na koszt firmy MN Sport.

   

  Reklamacje oddalone, odsyłane są Kupującemu na jego koszt wraz z uzasadnieniem.
  KOSZT WYSYŁKI 20 ZŁ

   

  WYSYŁANIE TOWARU PO WCZESNIEJSZEJ WPŁACIE KLIENTA NA NR KONTA FIRMOWEGO:

  ING BANK Śląski S.A.
  43 1050 1559 1000 0090 6175 0924
  MN Sport - Miłosz Najda
  ul. Pocztowa 34/2
  70-360 Szczecin

   

  ZMUSZENI JESTEŚMY DO TEGO PONIEWAŻ PONOSILIŚMY PODWÓJNE KOSZTA WYSYŁEK  
  Uwaga: Nie przyjmujemy paczek przesyłanych do nas w formie przesyłki za pobraniem.
  W przypadku gdy dostarczone do Państwa opakowanie z towarem będzie nosić ślady uszkodzenia lub prób otwarcia, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (formularz doręczyciele mają przy sobie) i nie przyjmować towaru.
  Rzeczy wysłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym bądź zakupione w strefie OUTLET - WYPRZEDAŻ nie podlegają gwarancji/reklamacji.

   

  REKLAMACJE

  1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
  2. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową zakupionych towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej wyżej ustawy.
  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
  4. Klient powinien odesłać niezgodny z umową towar pod adresem siedziby sklepu a  do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis zgłoszenia ze wskazaniem, czy Klient chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Klienta.
  5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Klienta naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz pokryje koszty wysyłek.
  6. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowania, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za uzasadnioną.
  7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pokrywa Sklep.
  8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w czasie który przewidział producent.
  9. Przepisy przewidziane w pkt. 2 – 8 ust. VI nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  10. W przypadku, w którym reklamacja nie zostanie uznana Sprzedawca odsyła Kupującemu reklamowany przedmiot na koszt Kupującego. Jeżeli Kupujący nie odbierze przesyłki w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie produktu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

   

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
  2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, na następujący adres: ul. Pocztowa 34/2 , 70-360 Szczecin bądź mailowo na adres mnsport@mnsport.pl. Klient zobowiązany jest zwrócić towar, od którego zakupu odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Klient proszony jest o dodanie adnotacji „zwrot ustawowy”.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
  4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.