Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

791 761 302

Kreator strojów MN Sport. Stwórz własny strój!

  Regulamin i warunki korzystania

  1. Właścicielem sklepu internetowego www.mnsport.pl jest firma "MN Sport", (zwanym dalej Sprzedającym).
  2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
  3. Płatności należy dokonać w terminie do 3 dni po złożeniu zamówienia, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
  4. Złożenie zamówienia w sklepie MNSport.pl oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
  5. Jednoznacznym uważa się za fakt to, że użytkownik zakładający konto w sklepie internetowym MNSport.pl ma ukończone 18 lat.
  6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. MNSport.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
  7. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego w sposób przedstawiony w pkt. 9 regulaminu. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
  8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu i przesłanie go do MNSport.pl. Istnieje również możliwość składania zamówienia telefonicznego - podając wybrane towary oraz wszelkie dane pracownikowi sklepu.
  9. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  10. Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane. MNSport.pl zastrzega sobie również możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
  11. MNSport.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
  12. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
  13. Ceny towarów oferowanych w sprzedaży przez sklep internetowy mogą się różnić od cen tych samych produktów, które można nabyć w Sklepie Piłkarskim MNSport w Szczecinie.
  14. MNSport.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
  15. MNSport.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
  16. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  17. Na życzenie klient otrzymuje fakturę VAT.
  18. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi od 7 do 14 dni (chyba że towar jest ściągany na zamówienie wtedy czas realizacji jest do uzgodnienia). Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską - priorytetem (do 2-3 dni). UWAGA: Podane terminy dotyczą dni roboczych.
  19. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto Sprzedającego.
  20. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
  21. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.
  22. Sklep ma prawo nie zrealizować zamówienia, gdy nie ma towaru na stanie.
  23. Towar zamawiany dla naszych klientów bezpośrednio u producenta, według jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Art. 38 & 3 nie będzie Klientowi przysługiwało prawo zwrotu i wymiany  (dotyczy produktów z działów NOWOŚCI).
  24. W przypadku braku zamówionego towaru zastrzegamy sobie prawo zwrotu płatności do 48 godzin.
  25. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania
  26. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  27. Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  28. Przy zakupie produktów oznaczonych na stronie jako "NOWOŚĆ" należy kontaktować się w celu weryfikacji dostępności towaru. W przypadku dokonania przelewu za pomocą PayU oraz braku dostępności danego towaru podczas zwrotu środków na konto odjęte zostanie 3% od kwoty przelewu.
  29. Informujemy, że nie wyrażamy zgody na spory pozasądowe.
  30. Jeśli po zawarciu umowy zostaną wprowadzone jakiekolwiek dodatkowe: opłaty importowe lub inne opłaty związane z wewnątrz-wspólnotowym nabyciem towarów, podatki lub jakiekolwiek inne obciążenia publicznoprawne, które nie istniały w momencie zawierania umowy lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, bądź nastąpi zmiana cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeżeli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.
  31. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MN SPORT zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego i zwrócić mu natychmiastowo pieniądze za towar.
  32. Jeśli różnica między ceną rynkową a omyłkowo wpisaną przez firmę MN SPORT, jest faktycznie wyraźna i zauważalna dla potencjalnego kupującego, powołujemy się na wadę oświadczenia woli (działanie pod wpływem błędu) i składamy u kupującego oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych. O działaniu pod wpływem błędu, mówi treść Art. 84. § 1 kodeksu cywilnego.
  33. Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
  34. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
  35. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
  36. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
  37. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
  38. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:
   a) za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,
   b) telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.