Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

791 761 302

Kreator strojów MN Sport. Stwórz własny strój!

  Polityka prywatności

  „Cookies” to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarki internetowe. Pliki „cookies" identyfikują użytkownika w przypadku ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty. Ich zadaniem jest usprawnienie niektórych funkcji np. związanych z zalogowaniem użytkowników lub w celu zaprezentowania spersonalizowanych informacji. Mogą również być używane w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają badać sposób korzystania ze stron internetowych. Dane zapisane w plikach „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

   

  Rodzaje plików „cookies”:
  - sesyjne (tymczasowe) - przechowywane są na urządzeniu (w przeglądarce) użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  - stałe - przechowywane są przez określony czas podany jako jeden z parametrów pliku „cookie”.

   

   

  Większość przeglądarek domyślnie pozwala na umieszczanie plików „cookies”. Możliwe jest zablokowanie automatycznego akceptowania plików „cookies” - wymaga to konfiguracji ustawień poszczególnych przeglądarek. Wyłączenie obsługi plików „cookies” może wpłynąć na nieprawidłowe działanie serwisu.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  Już 25 maja obowiązywać w Polsce zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

  (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których

  dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie

  prawa w związku z tym wynikają.

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa

  dane, jest przedsiębiorstwo działające pod firmą MN SPORT MIŁOSZ NAJDA z siedzibą

  przy ul. POCZTOWA 34/2  za pośrednictwem Sklepu Internetowego

  WWW.MNSPORT.PL

  Skąd mamy Państwa dane?

  Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na stronie

  www.mnsport.pl.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

  Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym

  – na stronie www.mnsport.pl  Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi

  transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych

  wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją

  podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach

  związanych ze świadczeniem usług.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych

  i rachunkowych.

  W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w

  plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  Czy podanie danych jest obowiązkiem?

  Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z

  przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych

  towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską dla

  dostarczenia towarów do Państwa.

  Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

  Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o

  ochronie danych, tj.:

  1) Prawo dostępu;

  2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub

  niekompletne;

  3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których

  zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie

  sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z

  prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

  wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze

  świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

  4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są

  nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres

  pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu

  wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione

  podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy.

  Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

  6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich

  profilowaniu;

  7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Komu udostępniamy dane osobowe?

  Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym

  funkcjonowanie Sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których

  zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep

  może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i 

  nadużyciami.

  Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

  Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez

  okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń,

  przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych –

  przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

  Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i zapraszamy do dalszej współpracy.

  Firma MN SPORT